Avukatlar

Ankara Avukat

En iyi anlaşmalı boşanma avukatları anlaşabileceğiniz avukattır. Eğer sizi dinleyen ankara boşanma avukatı pek kolay değildir. Zor olan size göre doğru avukatı tercih etmektir. Bulduğunuz avukat en iyi avukat mı? Boşanma davalarından anlıyor mu? Ayrıca boşanma davası açacaksanız size çekişmeli boşanmayı mı tavsiye ediyor?

Bununla birlikte boşanma davaları ne şekilde açılır buna da değinelim. Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Eğer eşler evliliği bitirme hususunda anlaşmışlarsa mahkemeye başvurmaları durumunda anlaşmalı olarak evliliğe son verebilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin minimum bir yıl sürmüş olmasıgerekir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan daha az sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde evliliği bitirmek için başvuru Bu Sayfada yapamazlar. Bu halde çekişmeli biçimde başvuruda bulunmak zorundadırlar. Anlaşmalı biçimde evliliği bitirmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma mutabakat metni vermeleri gerekmektedir. Bu protokolün bir avukat mesleği icra eden biri aracılığıyla meydana getirilmesi iyi olacaktır. Bunun ardından taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli şekilde evliliği bitirmek için bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Bu evliliği bitirme sebebinin haklı olması gereklidir. buna ek olarak boşanma gerekçesinin ispatlanması gerekmektedir. Boşanma davalarında davacı taraf iddiasını her çeşit delille kanıtlayabilir. Mesela internet kayıtları kanıt olarak kullanılabilir. Çekişmeli ayrılma davası fazlaca uzun sürmektedir. Davayı kısaltmak için bir avukattan yardım istenmelidir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Avukatlar”

Leave a Reply

Gravatar